Trečiasis Pasaulinis Karas – jo Autoriai

Trečias Pasaulinis Karas – jo Autoriai. Apie tai, kad trečias pasaulinis karas neišvengiamas, kalba daugelis pasaulio ekonomistų ir analitikų. Nes pagrindinė ateinančio karo priežastis – dviejų kultūrų, Rytų ir Vakarų, pasaulėžiūrų priešprieša. Šiandieninės Vakarų kultūros esmė – materijos, vartojimo kultas. Tai galiausiai sukėlė ir paskutinę ekonominę krizę. O bandant įveikti šią krizę, nesistengiama šalinti jos priežasčių, o jau išbandytais, įprastiniais metodais stengiamasi pašalinti jos pasekmes. Veiksmingiausias metodas – Karas. Savo laidoje “Trečiasis Pasaulinis Karas” bandysime parodyti problemų aisbergo viršūnę, nes tikrosios priežastys driekiasi į tūkstantmečių glūdumas…

Mes suprantame, kad bet kokie tragiški mūsų gyvenimo įvykiai yra arba ankstesnių mūsų veiksmų pasekmė, arba tų veiksmų pasikartojimas.Tačiau gyvenime, kai mus veikia agresyvi propaganda, daugumas iš mūsų dažniausiai kovoja su pasekmėmis, ir užsispyrusiai gina priežastis. Mes gydome ligą, tačiau tuo pačiu metu ir skatiname tą ligą sukėlusiais priežastis. tačiau kaip sako liaudies patarlė, protingas ne tas, kuris daug žino, bet tas, kuris ką nors supranta.

Šiandien jau įprasta viskuo kaltinti Rusiją ir pirmiausia, kai kalbama apie tragiškus įvykius Ukrainoje. Tačiau pabandykime pažvelgti į Ukrainos tragediją be išankstinio nusistatymo. Visos konflikto aukos yra tik valstybinio perversmo Ukrainoje pasekmė. Galiausiai Barakas Obama tiesiai patvirtino, kad Vašingtonas aktyviai dalyvavo valstybiniame perversme. Slėpti amerikiečių ir europiečių tiesioginį kišimąsi į Ukrainos vidaus reikalus – šiandien jau beprasmiška. Užmuštų ukrainiečių kareivių, sukilėlių, taikių Pietryčių Ukrainos gyventojų krauju suteptos rankos tų, kurie finansavo Maidaną, važiavo į Kijevą ir ragino jėga nuversti vyriausybę.Šitie žmonės negalėjo nesuprasti savo veiksmų pasekmių. Visų jų pavardės žinomos, ir anksčiau ar vėliau, bet bus pelnytai nubausti. Sugriauti milijonai likimų, pralieta upės ašarų ir kraujo. Ir čia dar ne pabaiga. Pasaulis tyčia pastatytas ant trečio pasaulinio karo ir chaoso, kuris palies kiekvieną iš mūsų, slenksčio.

Vienas pirmųjų Amerikos prezidentų, tiksliai nepamenu, kuris, sakė, kad jam gaila žmogaus, kuris nejaučia skausmo nuo bizūno, kuriuo jis plaka kitą žmogų. Šiandien man gaila ir Amerikos, ir Europos, jos nustojo jausti svetimą skausmą. Todėl jos pasmerktos tą skausmą pajusti savo kailiu.

Tačiau ir Ukrainos tragedija – tik pasekmė, turinti dar ankstesnes priežastis. Visados sakiau, kad sunaikinti tokius reiškinius, kaip fašizmas ar terorizmas neįmanoma. Užtenka tik sudaryti pakankamas sąlygas – ir jie vėl atsiras. Zbignevas Bžezinskis yra sakęs, kad terorizmas – ne priešas. Tai – tik geopolitinės kovos įrankis. Įsitikinęs, kad jam ir fašizmas yra tik universalus įrankis tam tikriems tikslams pasiekti. Tas pat liečia ir planingas ekonomines krizes…Taigi kas ir kokių tikslų siekia? Ir kokia viso to kaina?]

Pradžia pažvelkime į istoriją. Dvidešimto amžiaus pradžią galima laikyti naujosios ekonominės tvarkos, gimusios JAV, pradžia. Tos tvarkos gimimas buvo apvainikuotas dviem pasauliniais karais. Pirmo pasaulinio karo rezultatas buvo revoliucija Rusijoje, o taip pat keturių finansinių JAV konkurentų likvidavimas, kurių tarpe buvo Vokietija, Rusija, Austrų – vengrų ir Osmanų imperijos. Kaip stebuklingai lazdelei mostelėjus, Amerika iš skolininko tampa skolintoja. Po Antrojo Pasaulinio karo JAV tampa turtingiausia pasaulio valstybe, vienintelės rezervinės pasaulio valiutos valdytoja. Du pasauliniai karai leido JAV primesti pasauliui finansinę kontrolę. Tačiau nereikia užmiršti, kad ir pačios Valstijos tapo Naujosios Pasaulio Tvarkos auka. JAV – pirmoji pasaulio valstybė, kuri neturi teisės spausdinti savo pinigus. Centrinio banko funkcijas atlieka Federalinė Rezervų sistema – akcinė bendrovė, nepavaldi valstybei. Kažkada vienas bankininkas pasakė: leiskite man valdyti šalies finansus, ir man nesvarbu, kas kurs ten įstatymus. Ir jiems iš tiesų nelabai rūpi įstatymai, nes jie spausdina pinigus.

Juokinga klausyti, kai Obama ir Europos politikai kalba apie tarptautinę teisę, rodydami pirštu į Rusiją. Akyse iškylą NATO subombarduota Jugoslavija, Irakas, Libija… O kiek dar tokių buvo prieš tai, ir kiek jų dar laukia…Šimtai tūkstančių žuvusių, dešimtys milijonų suluošintų gyvenimų, o svarbiausia – taikos net horizonte nematyti. Kadaise klestėjusios šalys dirbtinai paverčiamos pelenais, tarptautinio terorizmo židiniais. Visa tai finansuojama, – o iš kur gi pinigai? Čia nesunku susivokti.

Ilgus metus bandymai prispausti Federalinę Rezervų Sistemą buvo nesėmingi ir netgi pavojingi. Kaip jūs manote, kodėl nužudė prezidentą Kenedį? Pirma sėkmė nusišypsojo tik 2012 metais, kuomet JAV Kongresas 327 balsais “už” ir 98 – prieš priėmė Rono Polo įstatymo projektą apie Federalinio Rezervo auditą. Taip atsitiko todėl, kad kilo pasaulinė 2008 metų krizė, kuri nesibaigė ligi šiolei. Per pirmą 100 metų istorijoje patikrinimą išaiškėjo, kad federalinė rezervų sistema tik per paskutinius 3 metus prispausdino ir neapskaitytais išdalino virš 16 trilijonų dolerų eilei amerikietiškų ir Europos bankų su nuliniais palūkanų procentais. Ar galite įsivaizduoti, kiek neapskaitytų pinigų buvo prispausdinta per 100 metų?

Pagrindinis pavojus Amerikai slypi tame, kad Federalinė Rezervų Sistema, savavališkai į kairę ir dešinę dalindama niekuo nepadengtus pinigus, būtent JAV valstybę ir daro įkaite prieš savo kreditorius – Kiniją, Japoniją, Rusiją ir Europos Sąjungą, nes už skolas ji atsako visu savo turtu. Iš esmės paėmus, šalis jau nebepriklauso nei vyriausybei, nei jos tautai, nes kreditoriniai įsipareigojimai daug kartų viršijo JAV nacionalinius turtus. Tą patį galima pasakyti ir apie Europą, kurios politikai tapo savo nuosavų įsipareigojimų vergais, ir jie darys viską, ką jiems lieps jų šeimininkas.

Būtent pasaulinės krizės ir karai sudaro sąlygas turtams koncentruotis vienose rankose, o turtai, veikiant dabartinei vartojimo sistemai – tai beribė valdžia. Šitą viską griaunantį procesą sustabdyti galime tik mes, žmonės. Štai kodėl mus stengiasi supjudyti ir priversti kovoti vienus su kitais, o ekonomika, kuri pastatyta ant vartojimo augimo, daro iš mūsų konkurentais vienas kito atžvilgiu. Bet apie tai mes pakalbėsiome kitą kartą.