Pirmyn į praeitį

Filmas 2007. Filmas „Pirmyn į praeitį“, daugelio internautų pramintas „Lietuviškuoju Zeitgeist“ apžvelgia įvairius politinius ir istorinius įvykius, tiek Lietuvoje nuo jos atkūrimo, tiek ir likusiame pasaulyje.
Visiems, kurie neturi papildomo istorinio pasirengimo ar nėra pasigilinę į nagrinėjamas temas, iš visų faktų lipdomas teorijas rekomenduojame priimti su nemaža atsargumo ir kritikos doze

Filmo autoriaus žodis:
„Filmą kūrėme nepropagandiniais tikslais, šio filmo pagrindas – gerai žinomų istorinių faktų analizė. Tiesiog pažvelgėme kiek kitu kampu. Visus faktus pagrindėme knygų ir internetinės žiniasklaidos citatomis bei tų įvykių liudytojų parodymais. Šiokia tokia išimtis – filmo pradžioje cituojami L. Trockio žodžiai, oficialaus dokumento, patvirtinančio, kad šiuos žodžius pasakė, būtent, Trockis, nėra. Tačiau yra daugybė kitų oficialių dokumentų, pvz. įsakymų, patvirtinančių toje kalboje išsakytų minčių ir idėjų autentiškumą.“

Pirmin į praeitį from jarasv on Vimeo.